DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủDầu công nghiệpDÀNH CHO CÔNG NGHIỆP PHÁT ĐIỆN Dầu động cơ tính năng cao

Dầu động cơ tính năng cao

Dầu động cơ tính năng caoVIPEC Vital Plus

 

Dầu nhờn động cơ tính năng cao

VIPEC Vital Plus là dầu động cơ tính năng cao với công nghệ phụ thế hệ mới được thiết kế để vượt qua các điều kiện khắc nghiệt thường gặp trong các động cơ có mức tiêu hao nhớt thấp và vận hành với các nhiên liệu nặng có chất lượng thay đổi. Vital Plus được phát triển để dùng cho các động cơ diesel trung tốc tính năng cao, tăng áp trong ngành hàng hải và phát điện. Chúng có các độ kiềm 30, 40 và các độ nhớt SAE 30 và 40 để thích hợp với hàm lượng lưu huỳnh khác nhau trong nhiên liệu và yêu cầu của các nhà sản xuất động cơ.