DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủDầu công nghiệpDÀNH CHO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN-SẢN XUẤTDầu máy dệt công nghiệp

Dầu máy dệt công nghiệp

Dầu máy dệt kim, dệt công nghiệp


VIPEC  VLS

 

DẦU MÁY DỆT ( Looms machine oil)

Công dụng: Bôi trơn các chi tiết máy có tốc độ cao, đặc biệt là máy se sợi và máy dệt thoi, máy dệt kim. Bôi trơn các bánh răng tốc độ cao như các máy công cụ, đặc biệt là máy mài; các hệ thống thủy lực cần độ nhớt thấp.