Dầu công nghiệp - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

Dầu công nghiệp - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

Dầu công nghiệp - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

Dầu công nghiệp - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

Dầu công nghiệp - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
Dầu công nghiệp - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủDầu công nghiệpDÀNH CHO CÔNG NGHIỆP PHÁT ĐIỆN Dầu thủy lực không tro, không kẽm

Dầu thủy lực không tro, không kẽm

Dầu thủy lực không tro, không kẽmVIPEC Hydraulic AHF
Dầu thủy lực không kẽm (nhớt 10)

 
Mô tả
  •  Dòng sản phẩm dầu thủy lực cao cấp với công nghệ vượt trội.
  •  Hệ phụ gia hoàn toàn không kẽm, không tro giúp cải thiện tính năng lọc của dầu.