Dầu nhờn công nghiệp - Công ty dầu nhớt Việt Nam

Dầu nhờn công nghiệp - Công ty dầu nhớt Việt Nam

Dầu nhờn công nghiệp - Công ty dầu nhớt Việt Nam

Dầu nhờn công nghiệp - Công ty dầu nhớt Việt Nam

Dầu nhờn công nghiệp - Công ty dầu nhớt Việt Nam
Dầu nhờn công nghiệp - Công ty dầu nhớt Việt Nam
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủDầu công nghiệpDÀNH CHO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN-SẢN XUẤTDầu truyền nhiệt

Dầu truyền nhiệt

Dầu truyền nhiệtVIPEC VTDẦU TRUYỀN NHIỆT(Thermal oil),


Công dụng: 

Dùng trong các hệ thống gia nhiệt, lò hơi, làm nóng khuôn ép...