DẦU THỦY LỰC GỐC KHOÁNG - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU THỦY LỰC GỐC KHOÁNG - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU THỦY LỰC GỐC KHOÁNG - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU THỦY LỰC GỐC KHOÁNG - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU THỦY LỰC GỐC KHOÁNG - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU THỦY LỰC GỐC KHOÁNG - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP VIPEC
Trang chủDầu thủy lựcDẦU THỦY LỰC GỐC KHOÁNG VG (Nhớt 10; 32; 46; 68)Dầu thủy lực gốc khoáng VG (Nhớt 10; 32)
CÔNG TY DẦU NHỚT VIPEC VIỆT NAM
Nhà sản xuất và phân phối dầu nhớt công nghiệp phục vụ cho tất cả các lĩnh vực.

Dầu thủy lực gốc khoáng VG (Nhớt 10; 32)

Dầu thủy lực gốc khoáng VG (Nhớt 10; 32) VIPEC VG 32
Dầu thủy lực gốc khoáng

Tính năng sản phẩm 
VIPEC VG32 là dầu thủy lực gốc khoáng có chứa phụ gia chống ô-xy hóa, chống ăn mòn chống tạo bọt cùng với các chất phụ gia chống mài mòn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sử dụng của các loại bơm và hệ thống thủy lực tăng áp.
Tiêu chuẩn kỹ thuật
  •  Thành phần: Dầu gốc khoáng & phụ gia chuyên dùng
  •  Cấp độ nhớt: ISO VG 32
  •  Màu sắc: Max L 1.0


TÊN CÁC CHỈ TIÊU                    Đ.VỊ TÍNH        VG 32              P.P THỬ

  • Độ nhớt động học ở 40oC              cSt             28,8-35.2        ASTM D445 
  • Chỉ số độ nhớt (VI)                                           Min 95             ASTM D2270
  • Điểm rót chảy                                 oC              Min.(-10)         ASTM D97 
  • Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (cOc)    oC             Min 180          A STM D92  
  • Độ tạo bọt ở 93,5oC                      ml/ml           Max 50/0        ASTM D892 
  • Tổng hàm lượng nước                   %TT           Max 0.00         ASTM D95 
 
Quy cách bao bì: Phuy 200 lítSản phẩm cùng loại