Kiểm soát tạp nhiễm trong tồn trữ, chiết rót và sử dụng dầu nhớt

Kiểm soát tạp nhiễm trong tồn trữ, chiết rót và sử dụng dầu nhớt

Kiểm soát tạp nhiễm trong tồn trữ, chiết rót và sử dụng dầu nhớt

Kiểm soát tạp nhiễm trong tồn trữ, chiết rót và sử dụng dầu nhớt

Kiểm soát tạp nhiễm trong tồn trữ, chiết rót và sử dụng dầu nhớt
Kiểm soát tạp nhiễm trong tồn trữ, chiết rót và sử dụng dầu nhớt
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủTin tứcCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DẦU NHỚT (Dầu nhờn)DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC >>

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC >>


DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

Nguyên nhân
1. Không khí lọt vào hệ thống (Thông thường do phốt làm kín bị mòn)
2. Mức dầu trong bồn chứa thấp
3. Dầu nhớt bị tạp nhiễm


Cách khắc phục
1. Kiểm tra các vị trí bị hở, bị mòn và khắc phục để chặn không cho khí đi vào hệ thống.
2. Châm thêm dầu cùng loại vào bồn chứa
3. Kiểm tra hệ thống lọc dầu và thay dầu nếu cần thiết.
 

Bài viết khác