DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủTin tứcVăn bằng giải thưởng VĂN BẰNG - GIẢI THƯỞNG

VĂN BẰNG - GIẢI THƯỞNG

 

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Giải thưởng: SẢN PHẨM TIN CẬY - DỊCH VỤ HOÀN HẢO - NHÃN HIỆU ƯU DÙNG.

Do người tiêu dùng bình chọn năm 2013.
Đơn vị tổ chức: Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Cơ cuan bảo trợ và cấp bằng:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM -

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIỆN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ. 

Theo quyết định số: 08/2013/QĐ-BT, Ngày 23/04/2013. 

Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Giải thưởng:  THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU, do người tiêu dùng bình chọn năm 2014.

Đơn vị tổ chức: Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Cơ cuan bảo trợ và cấp bằng:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM -

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIỆN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ.

Theo quyết định số: VN0126VBC FDCO MH2013
 

Giải thưởng: CUP VÀNG 2015

TOP 50 - SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN NĂM 2015, 

DO HỘI LIÊN HIỆP KHOA HỌC DOANH NHÂN CẤP


 

Bài viết khác