DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY DẦU NHỚT VIỆT NAM
DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP VIPEC
Trang chủTin tứcVĂN BẰNG GIẢI THƯỞNGVĂN BẰNG GIẢI THƯỞNG DẦU NHỚT VIPEC

VĂN BẰNG GIẢI THƯỞNG DẦU NHỚT VIPEC

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Giải thưởng: SẢN PHẨM TIN CẬY - DỊCH VỤ HOÀN HẢO - NHÃN HIỆU ƯU DÙNG
Do người tiêu dùng bình chọn năm 2013.
Đơn vị tổ chức: Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Cơ cuan bảo trợ và cấp bằng:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM -
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIỆN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ. 
Theo quyết định số: 08/2013/QĐ-BT, Ngày 23/04/2013.


Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Giải thưởng:  THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU, do người tiêu dùng bình chọn năm 2014.
Đơn vị tổ chức: Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam
Cơ cuan bảo trợ và cấp bằng:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM -
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIỆN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ.
Theo quyết định số: VN0126VBC FDCO MH2013


Giải thưởng: CUP VÀNG 2015
TOP 50 - SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN NĂM 2015, 
DO HỘI LIÊN HIỆP KHOA HỌC DOANH NHÂN CẤP


 Bài viết khác